Béďa na svých stránkách píše:
ORIS je nový informační systém ČSOS, který bude v sobě sdružovat všechny funkce, které byly dosud roztříštěny jednotlivě po různých místech internetu. Autorem systému je Michal Besta a bude nasazen od počátku rok 2013.
V lednu půjde o naplnění dat o kontaktech klubů a o členské základně (vyplnění údajů do "Evidenčního listu" do 15. 1. 2013!!!
(Dále v textu je zkopírován také informativní mail sekretariátu ČSOS) 
a poté vyplnění (nahrání) údajů o členech klubu), současně je třeba do 15. ledna uhradit i členský příspěveky klubu (700 Kč/rok/klub).
Registraci závodníků (přestupy, hostování) v jednotlivých disciplinách si budou řídit jednotlivé sekce (nejdříve OB, pak MTBO a v závěru roku i LOB), které vydají své vlastní Prováděcí předpisy (podmínkou pro registraci závodníků klubu je splnění povinností vůči ČSOS (zaplacený členský příspěvek klubu, evidenční list, členská základna).
Podrobnější instrukce k náběhu a používání ORIS budou zaslány klubům v nejbližších dnech. Během testovacího provozu se však ukázalo, že systém je pro zasvěceného o-člověka poměrně intuitivní a velká nápověda nebude pro většinu uživatelů potřeba.
ORIS bude v další fázi využíván k administraci závodů, ať již půjde o kalendář akcí, přihlášky na závody, přehledy výsledků atd
.

----------------
Mail sekretariátu ČSOS z 3.1.2013:
Informace pro vedoucí klubů k novému informačnímu systému ČSOS (tzv. ORIS), zvláště pak k evidenci klubů a členů ČSOS pro rok 2013:
Vážení vedoucí klubů,
v těchto chvílích byl spuštěn nový informační systém ČSOS (http://oris.orientacnisporty.cz) a ten Vám automaticky vygeneroval přístupové údaje do tohoto systému (dojdou v dalším emailu). Pokud Vám z nějakých důvodů tyto přihlašovací údaje nepřijdou, ozvěte se prosíme na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Tyto údaje budete potřebovat v současné chvíli především pro splnění povinnosti dané ve Směrnici pro evidenci členů ČSOS, a tou je pravidelné poskytnutí informací o klubu a jeho členské základně - tzv. Evidenční list. Od letoška se místo vyplňování formuláře dá Evidenční list "zaslat" formou kontroly klubových údajů v systému ORIS. Pokud se necítíte dostatečně počítačově zdatní, můžete požádat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. o přidělení práv vedoucího klubu v ORISu pro někoho jiného v rámci Vašeho klubu, který zpracuje Evidenční list za klub místo Vás. Jako poslední z možností je i nadále vyplnění formuláře Evidenčního listu (ke stažení ze stránek ČSOS - sekce dokumenty) všemi požadovanými údaji a jeho zaslání na sekretariát ČSOS, tato možnost však není Svazem příliš vítána. Evidenční list může vyplnit pouze uživatel s funkcí vedoucího klubu (vedoucích může být v jednom klubu definováno i více).
Údaje o klubech - "Evidenční list"
Od nového roku se tzv. Evidenční list bude "vyplňovat" pouze tím, že vedoucí klubu zašle z aplikace IS ČSOS potvrzení, že údaje uvedené v systému jsou správné a úplné. Toto potvrzení se provádí v secki "Evidenční list", dokud nebudou všechny požadované údaje o klubu vyplněny, nelze evidenční list "odeslat". Před "odesláním" evidenčního listu prosíme DŮKLADNĚ A PEČLIVĚ ZKONTROLUJTE také stav členské základny vašeho klubu (viz. níže), součástí evidenčního listu jsou totiž také počty členů klubu k 31.12.2012, které se generují automaticky z přehledů Vašich členů. Evidenční list lze "odeslat" pouze do 15.1.2013, pak bude tato funkcionalita nedostupná.
Údaje o členech klubu - členská základna
Údaje o členské základně klubů sdružených v ČSOS se pro ČSOS stávají čím dál víc důležité z hlediska získávání dotací z MŠMT. Je proto nutné, aby údaje o členech jednotlivých klubů byly co nejpřesnější a nejúplnější. Kromě registrovaných sportovců, jejichž přehled má ČSOS velmi přesný, je třeba uvádět i členy NEREGISTROVANÉ - NESPORTOVCE (trenéři, rozhodčí, maskoti atd.). Vedoucí klubu má možnost údaje o všech členech klubu v systému editovat (resp. importovat, pokud seznam vytváří vlastním programem), pro začátek jsou v každém klubu uvedeni členi, kteří byli registrováni v jakékoliv sekci ČSOS k 30.11.2012 a dále členi nesportovci, jejichž seznam byl získán z evidence ČSTV. Je třeba počítat s tím, že u každého člena je nutné znát jeho rodné číslo, které se však nikomu dalšímu neposkytuje (nicméně ČSOS jej musí mít pro případ, že by bylo nuceno prokazovat správnost údajů o členské základně, kromě toho i kluby jsou povinny tyto údaje kdykoliv doložit). Kromě toho se dá očekávat, že MŠMT bude požadovat také informaci o tom, v jaké výši platí každý člen klubu členské příspěvky svému klubu. Přesná metodika k evidenci členské základny se prozatím stále vyvíjí, podrobnější informace budou vedoucím klubů poskytovány průběžně.
Členské příspěvky klubů ČSOS
V oblasti členských příspěvků klubů ČSOS se oproti minulým letům nic nemění, úhrada pro rok 2013 ve výši 700,- Kč pro každý klub, který má zájem býti členem ČSOS se zasílá dle Prováděcích předpisů pro evidenci členů ČSOS, a to nejpozději do 15. 1. 2013. Přijetí úhrady členského příspěvku klubu na daný rok bude zobrazeno v IS ČSOS (to Bestík: a možná i v adresáři?)
Registrace sportovců
Registrace sportovců se řídí Směrnicí pro evidenci a registraci členů ČSOS a je záležitostí jednotlivých sekcí ČSOS, které pro registraci vydávají své vlastní Prováděcí předpisy. Registrace ve všech sekcích se také bude od roku 2013 provádět prostřednictvím aplikace v IS ČSOS, podmínkou pro podání žádosti o registraci je splnění povinností vůči ČSOS (členský příspěvek klubu, evidenční list, členská základna). Přesný způsob registrace, termíny a poplatky za registrace určují jednotlivé sekce ve svých Prováděcích předpisech k registracím. Předpokládaný termín začátku registrace sekce OB pro rok 2013 je 1.2.2013.
Rozšiřování IS ČSOS
K dnešnímu datu by měla být v systému nahrána současná data s informacemi o klubech a jejich členské základně. Vedoucí klubů, kteří nyní obdrželi přístupové údaje do aplikace budou moci od cca 1.2. zaslat přístupové údaje dalším členům svého klubu a určit jim jejich práva v systému. V případě že si nebudete vědět s některými úkony rady, zkuste se též podívat do nápovědy ORISu, kde jsou základní postupy vysvětleny (nápověda bude nadále rozšiřována).
Vzhledem k obsáhlosti systému a jeho složitosti se samozřejmě počítá s tím, že nemusí být hned od začátku všechno odladěno do detailů, v případě že uživatelům bude něco nejasné či budou mít náměty na vylepšení, budou se tvůrce systému i sekretariát ČSOS, zvláště pak v počátcích fungování IS, být všem ze všech sil nápomocni. Své připomínky můžete zasílat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Věříme, že evidence členů i následná registrace sportovců v IS ČSOS proběhnou bez větších komplikací a poté budete moci využívat IS ČSOS hlavně k administraci závodů, ať již půjde o kalendář akcí, přihlášky na závody, přehledy výsledků atd.
za sekretariát ČSOS
Jiří Šubrt, generální sekretář ČSOS
Petr Hranička, pomocná síla sekretariátu ČSOS