se uskuteční ve středu 19. 11. 2014 od 17 hod v zasedací místnosti Krajského svazu České unie sportu ve Zlíně, Hradská 854 (stejné místo již mnoho let). Čtěte dál mail od RV:

Každý oddíl má jednoho delegáta s hlasovacím právem, oddíly nad 100 členů pak 1 delegáta na každých započatých 100 členů. Počet nehlasujících zástupců oddílu není omezen.

 Program schůze – finance, kalendář, zhodnocení uplynulého roku, ale také debata o zastoupení jednotlivých typů závodů v průběhu roku, přesunu informací o závodech z oblastního webu do ORISu či dohoda ohledně využívání prostorů pro závody. Bude toho tentokrát víc než obvykle.

Pokud byste chtěli něco doplnit do programu Shromáždění oblasti, pošlete mi to mailem, stejně jako požadavky na pořádání závodů v roce 2015.

Připomínám, že 25. 10. proběhne školení rozhodčích R3. Uzávěrka přihlášek byla 15.10., ale stále je možné se přihlásit (aktuální stav bez přednášejících - 1x LCE, 3x KVS, 8x TZL, 1x ZVS, 2x mimo Val. oblast). Velmi doporučuju zejména pro „mladší“ závodníky. Držitelů licence R3 mladších 40 let jsem v naší oblasti napočítal velmi málo. Licence R3 nikoho k ničemu nezavazuje. Další školení bude za 4 roky.

Radek Vintr