Pohár města Zlína, který je oblastním žebříčkem pro Valašskou, Hanáckou a Slezskou oblast bude v sobotu 6. června ve Fryštáku na Skalce (přihlášky do 30. května). Rozpis dále v článku:

 

Závodníci se můžou přihlašovat do všech kategorií, pokud se však přihlásí do kategorie, která není vypsaná v dlouhodobé soutěži (žebříčku) pro jejich oblast, nebude výsledek započítán do žebříčku dané oblasti.
Pro závodníky Valašské oblasti platí, že půjčovné čipů pro žáky je zdarma. Tato skutečnost není uvedená v rozpise.
 
 
60. ročník Poháru města Zlína
 
R O Z P I S
 
 
4. závodu oblastního žebříčku Valašské oblasti v orientačním běhu
4. závodu jarního krajského žebříčku Moravskoslezského kraje v orientačním běhu
8. závodu jarního žebříčku Hanácké oblasti v orientačním běhu
a veřejného závodu v orientačním běhu jednotlivců.
  
Pořadatelský orgán: Český svaz orientačního běhu
 
Pořadatelský
subjekt:                      SKOB Zlín
 
Datum:                       sobota6.červen 2009
 
Centrum:                    Fryšták, Skalka (10 km S od Zlína) – na konci obce u přírodního koupaliště, bude značeno z obou příjezdových směrů
 
Druh závodu:             klasická trať
                                   
Kategorie:                  D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D40C (jen VO), D45C, D50C (jen VO), D55C
                                    H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H21K (jen HO), H35C, H40C (jen VO), H45C, H50C (jen VO), H55C, H60C (jen VO), H65C,
                                    D10N, H10N (fáborky, bez doprovodu), HDR (fáborky), P3, P6
 
Čas vítěze:                  Předpokládaný čas dle Soutěžního řádu Valašské oblasti, pro kategorii H21K dle Soutěžního řádu HO
 
Způsob ražení:           Pro všechny kategorie elektronický systém ražení Sportident; jeden SI čip nesmí být v závodě použit dvakrát, je možno použít čipy všech generací.
 
Přihlášky:                   Za základní vklady do 30. května 2009 přes přihlašovací systém na www.obhana.cz Výjimečně je možné zaslat na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (přihláška je přijata po potvrzení).Do přihlášek uvádějte požadavek na zapůjčení SI čipů. Přihlášky po 30.5.2009 za základní vklady + 50%. Přihlášky na místě za základní vklady + 100%, pouze dle možností pořadatele.Příchozí kategorie – základní vklad i u prezentace. Přihlášky e-mailem pouze v povinném formátu!!!
 
Vklady:                       HD10-14, HDR                                 30,- Kč
                                    P3, P6                                                50,- Kč
HD16-65                                            70,- Kč
Půjčovné čipu Sportident                    40,- Kč, v případě ztráty 700,- Kč
  
Úhrada vkladů při prezentaci.
 
Prezentace:                Na shromaždišti 9:00 - 10:15.
 
Start:                          000 = 11:00, intervalový start, dle startovní listiny
pro P3, P6 a HDR libovolný, časové omezení bude upřesněno v pokynech
 
Vzdálenosti:               parkoviště -centrum               do 300 m
                                   centrum – start             do 2000 m
                                   centrum – cíl                            0 m
 
Mapa:                        Baďurů průsmyk, 1:15 000, E=5 m, stav 2007, revize jaro 2009,
pro veteránské kategorie - 1:10 000, E=5 m, hl. kartograf Bob Háj.
                                   Mapa bude vytištěna na vodovzdorném papíru Pretex
 
Stravování:                V centru závodu – bufet
  
Terén:                        Souvislý smíšený les v nadmořské výšce 300-500 m.n.m. Klasický valašský reliéf terénu - zvlněný, středně členitý s pestrou skladbou porostů. Středně hustá síť komunikací, smíšený les, většinou bez podrostu, tráva jen místy.
 
Funkcionáři závodu:ředitel                          - Petr Jelínek
hlavní rozhodčí           - Monika Krejčíková, R1
stavitelé                      - Pavel a Věra Krajčovi, R2
                                  
 
Poznámky:                  provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu;
                                   
Protesty                      Písemné s vkladem 200,- Kč k rukám hlavní rozhodčí
 
Předpis:                      Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Valašské oblasti
 
Rozpis byl schválen soutěžními komisemi zúčastněných oblastí.                                   
 
Ve Zlíně 22.4.2009