bude víceoblastní - pořádá SKM na Bunči. Rozpis zde,  další informace hledejte na stránkách Klubu OB Směr Kroměříž. Přihlášky do neděle 7. září!