pořádají Vizovice 30. května na Všemině. Informace na ORISu, přihlášky do 27. května.