platný od 1. března 2017 je na této adrese. Upravovala se výše startovného a zejména výpočet oblastního žebříčku v návaznosti na nový klasifikační řád.