Žactvo:

Žactvo - celý rok:

Výsledky oblastního žebříčku žactva za celý rok (po devátém závodě).

Výsledky oblastního žebříčku žactva za celý rok (po osmém závodě).

Výsledky oblastního žebříčku žactva za celý rok (po sedmém závodě).

Výsledky oblastního žebříčku žactva za celý rok (po šestém závodě)

Žactvo - podzim:

Výsledky oblastního žebříčku žactva - podzim (po devátém závodě).

Výsledky oblastního žebříčku žactva - podzim (po osmém závodě).

Výsledky oblastního žebříčku žactva - podzim (po sedmém závodě).

Výsledky oblastního žebříčku žactva - podzim (po šestém závodě). 

Žactvo - jaro:

Výsledky oblastního žebříčku žactva - jaro (po pátém závodě). 

Dorost a veteráni:

Dorost a veteráni - celý rok:

Výsledky oblastního žebříčku dorostu a veteránů - celý rok (po devátém závodě).

Výsledky oblastního žebříčku dorostu a veteránů - celý rok (po osmém závodě).

Výsledky oblastního žebříčku dorostu a veteránů - celý rok (po sedmém závodě).

Dorost a veteráni - podzim:

Výsledky oblastního žebříčku dorostu a veteránů - podzim (po devátém závodě).

Výsledky oblastního žebříčku dorostu a veteránů - podzim (po osmém závodě).

Výsledky oblastního žebříčku dorostu a veteránů - podzim (po sedmém závodě).

Dorost a veteráni - jaro:

Výsledky oblastního žebříčku dorostu a veteránů - jaro (po pátém závodě).