Výborným šestým místem v závodě štafet zakončila reprezentace lyžařského orientačního běhu Zlínského kraje účast na Hrách X. zimní olympiády dětí mládeže. Gratulujeme Markétě Fišerové a Martinovi Perničkovi (kategorie DH16) k pódiovému umístění a všem ostatním děkujeme za podané výkony.