Školení trenérů T3 proběhne 3. - 5. 3. (4. 3. v Prostějově, ostatní dny online), přihlášky v ORISu.
Přihlášky do 28. 2.

Školení rozhodčích R3 bude v neděli 19. 3. ve Zlíně, přihlášky v ORISu.
Přihlášky do 5. 3.