bude na Zderazi. Evidence map oblasti byla aktualizována. Další informace za čarou.

Mapová rada pořádá školení začínajících kartografů v termínu 9.-11. listopadu na Zderazi. Honza Langr posílal pozvánku obvyklou svazovou cestou. Pro zájemce má místo v autě Bob Háj.

Současně je to ideální příležitost k odevzdání povinných výtisků vydaných map - Bob je může vzít ssebou a odevzdat osobně Borovičkovi (dodat do pátku!!). Zatím jich mám Bob minimálně!!