Výtah ze Zpravodaje ČSOB z 22. ledna t.r.  (aktuální informace hledejte na WEBu ČSOB)

 

ZPRAVODAJ ČSOB 2/2009
Vydal:     Sekretariát ČSOB   22.1. 2009
Pokyny k závodním registracím v roce 2009, členské příspěvky oddílů a klubů ČSOB – finanční úhrady
Pro rok 2009 bude ještě zachován stávající způsob registrace přes oblasti.
Registrace OB na sezónu 2009 se uzavírá k 28.2.2009. Oddíl pošle přihlášku přednostně elektronicky na emailovou adresu určenou pro registraci v oblasti.
V příloze emailu budou mít data tuto strukturu (obdobnou jednotnému formátu pro příhlášky)

 7 znaků registrační číslo (1-7)

  1 mezera (8)
 10 znaků kategorie (9-18) - pro registraci se nepoužije!
 1 mezera (19)
 10 znaků číslo čipu SI (20-29)
 1 mezera (30)
 25 znaků jméno (31-55)
 1 mezera (56)
  1 znak licence (57) = požadovaná
 1 mezera (58)
  6 datum narození (59-64)
                       ve tvaru rrmmdd (rok, rok, měsíc, měsíc, den, den)
 1 mezera (65)
 do konce řádku poznámka (66- ) 
v poznámce se uvede odkud je požadovaná licence (E, R, A, B)

Pokud je poslána registrace klasickou poštou, musí obsahovat údaje uvedené v Registračním řádu.

Poplatek za registraci sportovce pro sekci OB činí za rok 60 Kč za dospělé, 30 Kč za žactvo (mládež, která v roce dosáhne věku 11 až 14 let včetně ).
Děti do roku, v němž dosáhnou 10 let včetně, poplatek za registraci neplatí. Poplatek za registraci sportovce v sekci LOB nebo MTBO činí za rok 40 Kč za dospělé, 20 Kč za žactvo.
To znamená, že sportovec, který se zaregistruje ve všech třech sekcích zaplatí za registrace postupně během roku 140 Kč bez ohledu, zda je pro tyto registrace zaregistrován ve stejném nebo různých oddílech.
1) Číslo účtu na který jsou zasílány platby za registraci OB. Číslo účtu je:
110 981 00 01 kód banky 55 00   změna proti roku 2008!!
variabilní symbol = číslo oddílu dle Adresáře ČSOB.
2) Valná hromada v prosinci 2004 určila členský příspěvek oddílu 700 Kč za rok. Znamená to, že zavodní registrace je platná až po zaplacení (respektive současně se zaplacením) tohoto poplatku.
3) Je zavedena průběžná kontrola placení! První kontrola plateb (na účtu nebo zaplacených v hotovosti sekretariátu) bude provedena k 31.3.2009 a poté budou nezaplacené registrace pozastaveny. Závodník bude brán jako neregistrovaný až do uhrazení registračního poplatku. Registrováni nebudou oddíly, které neuhradily pohledávky za rok 2008! Ty musí uhradit poplatek za loňský rok už do 28.2.2009!
4) Dodatečné registrace během sezóny již nejsou prováděny přes Průkazy pro dodatečnou registraci (zrušené v roce 2006). Dodatečná registrace se zasílá na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Registrace bude potvrzena až po zaplacení registračního poplatku.
Přestupy je nutné nahlásit centrálně (ne po oblastech) a to písemně na adresu
Milan Borovička, U Rajské zahrady 24, 130 00 Praha 3. Přestupy musí být nahlášeny rovněž do 28.2.2009. Aktuální stav přestupů je uveden na http://www.orientacnibeh.cz/volny/registrace/prest09.html Výjimečně lze nahlásit přestup elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Odesílatelem však musí být oprávněná osoba z původního oddílu (el. podpis nebo alespoň z příslušné emailové adresy). Neplatí však přeposílané emaily (forward) a v nich oskenovaná potvrzení (pokud nejsou elektronicky podepsána).
Ohlášení hostování pro závody štafet a klubů v kategorii dorostu pro rok 2009 zašle oddíl, do kterého je povoleno hostování, písemně na adresu
Miroslav Hlava, Tyršova 397, 79852 Konice (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) do 28. 2. 2009. V souladu s čl. 3.4 Přestupního řádu ohlášení obsahuje souhlas oddílu, ve kterém je sportovec registrován (podpis předsedy oddílu). Soutěžní komise vydá do 15. 3. 2009 seznam závodníků, kteří ohlásili hostování. Ohlášené hostování u nezaregistrovaného závodníka (mateřský oddíl závodníka neohlásil do registrace, do 28. 2. nebyl uhrazen registrační poplatek oddílu v plné výši = nebyl připsán na účet ČSOB) či ohlášení po termínu (datum podání na poště) se považuje za výjimku, která se řídí čl.3.5 přestupního řádu.
Vyhledávání registrace k 31.12.2007 s licencemi na rok 2008
Pověřené osoby na oblastech pro rok 2009:
pražská          Milan Borovička, U Rajské zahrady 24, 130 00 Praha 3
  tel.. 23446 2854, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
středočeská   Milan Borovička dtto
západočeská Petr Jiroušek, Borská 53a, 320 17 Plzeň
  tel. z. 377632813, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
jihočeská        Lubomír Hošek, České Vrbné 2207, 370 11 České Budějovice
  tel.d. 385 520 833, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ještědská        Roman Langer, Nová Pasířská 4039/17 466 01 Jablonec nad Nisou
 mobil 603 727 471, , e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
východočeská Lubomír Macháček, Spojilská 1853, 530 03 Pardubice
 mobil 724008179, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vysočina        Aleš Král
 mobil 777297309, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
slezská           Jiří Sýkora, Tolstého 16, 746 01 Opava
  tel.d. 553616025, mobil 737185445, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
hanácká         Miroslav Chmelař, Na vyhlídce 7, 796 04 Prostějov
  tel.d. 582362237, mobil 736632306, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
valašská         Vladimír Lučan, Slunečná 502, 763 15 Slušovice
tel. 577 981 910, mobil  739 312 171  e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
brněnská        Petr Přikryl, Šebelova 670c, 664 01 Bílovice nad Svitavou
mobil 605468666, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.