jsou podrobně popsány v mailu, který rezeslal sekretariát ČSOS. Členský příspěvek (700,--) je třeba uhradit do 15. ledna, poplatek za registrace sportovců sekce OB do konce února. Celý text je dále v článku.

-----Original Message-----
From: Český svaz orientačních sportů [mailto:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.]
Sent:
Thursday, January 02, 20141:56 PM
To: Undisclosed-Recipient:;
Subject: povinnosti členů ČSOS v roce 2014

Vážení vedoucí klubů, oddílů a kroužků ČSOS,
 
rádi bychom Vám s příchodem Nového roku 2014 připomenuli každoroční povinnosti členů Svazu, které jsou dány ve Směrnici pro evidenci a registraci členů ČSOS.
 
1/ evidenční list
Každý klub (oddíl, kroužek), který je členem ČSOS, je povinen každoročně nejpozději do 15.1. poskytnout informace vztahující se k evidenci klubů ČSOS. V praxi to znamená odeslat prostřednictvím systému ORIS evidenční list klubu, samozřejmě až poté, co budou zkontrolovány a případně i opraveny či doplněny veškeré údaje o klubu.
Konkrétní postup při odeslání evidenčního listu:
· - přihlásit se do aplikace ORIS na webové stránce http://oris.orientacnisporty.cz/Prihlaseni
(aby měl přihlašovaný uživatel možnost odeslat evidenční list, musí mít v klubu nastavenu roli vedoucího)
· - po přihlášení kliknout na odkaz "Evidenční list" (v levém či pravém menu)
· - na stránce evidenčních listů je zobrazen stav údajů k 31.12.2013, pokud jsou údaje kompletní, zobrazuje se tlačítko "Zobrazit náhled a odeslat". Nejsou-li údaje kompletní, doplňte je !!
· - po kliknutí na tlačítko "Zobrazit náhled a odeslat" se v novém okně zobrazí odesílané údaje, ZKONTROLUJTE prosíme důkladně jejich správnost (zvláště kontaktní adresy, e-maily a telefony), případně je opravte (zavřít okno s náhledem a přejít na stránku svého klubu, vpravo nad jeho údaji je odkaz "Editovat" pro změny údajů, údaje kontaktů po sekcích se editují kliknutím na symbol tužtičky na konci příslušného řádku tabulky)
· - jsou-li všechny údaje v pořádku, pak odeslání evidenčního listu provedete kliknutím na tlačítko "Odeslat evidenční list" (na konci okna s náhledem)
 
2/ členský příspěvek
Každý klub (oddíl, kroužek), který je členem ČSOS, je povinen každoročně nejpozději do 15.1. uhradit Svazu členský příspěvek. Tento příspěvek je pro rok 2014 určen v Prováděcích předpisech pro evidenci členů ČSOS (http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/provadecipredpisy_evidencecsos_2014.pdf) a je stejný jako v předchozích letech, t.j. 700 Kč.
Pro zaslání členského příspěvku je určen speciální účet ČSOS č. 670100-2207220130/6210 (BRE bank SA - mBank, je třeba zadávat i s uvedeným předčíslím), jako variabilní symbol platby použijte číslo klubu dle Evidence ČSOS (Adresáře v ORISu). Členský příspěvek platí každý klub pouze 1x ročně, bez ohledu na to, v kolika sekcích provozuje svoji činnost. Bez uhrazení členského příspěvku není možné potvrdit požadavky na registraci sportovců příslušného klubu v kterékoliv sekci ČSOS (včetně případného zablokování platby za registrace až do doby uhrazení členského příspěvku).
 
3/ registrace sportovců
tyto otázky řeší jednotlivé sekce ČSOS, veškeré registrace se provádějí v systému ORIS, aktuální stav je následující:
· - řádná registrace LOB je uzavřena, je však nadále možné provádět dodatečnou registraci LOB bez navýšení registračních poplatků
(viz. Prováděcí předpisy http://www.ski-o.cz/dokument/2014/registrace_LOB_2014.pdf)
· - řádná registrace OB probíhá, podrobné informace jsou v Prováděcích předpisech http://www.orientacnibeh.cz/ob/dokumenty/pp_registraceOB_2014.pdf
· - řádná registrace MTBO bude spuštěna pravděpodobně od 1.3.2014
 
Správný směr v roce 2014 přeje
 
sekretariát ČSOS
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.