Přes svaz jsme dostali mailem rozpis žebříčku B - Morava (sobota 30. a neděle 31. května.

R O Z P I S
 
4. a 5. závod žebříčku B – Morava
závody HSH rankingu (koef. 1.03)
veřejný závod po oba dny
 
 
Společná ustanovení
 
Pořadatelský orgán: Český svaz orientačního běhu
Pořadatelský subjekt:
TJ Sokol Holešov, oddíl orientačního běhu (sobota 30. 5. 2009)
KOB Směr Kroměříž o.s. (neděle 31. 5. 2009)
Druh závodu:
Jednodenní závod jednotlivců na klasické (sobota) a krátké (neděle) trati s pevným pořadím kontrol.
Centrum závodu:
Rekreační středisko Kamínka u obce Roštín okr. Kroměříž www.kaminka.cz
Datum:
sobota 30. května 2009 (HLV)
neděle 31. května 2009 (SKM)
Kategorie
Závody ŽB Morava:
D12B, D14B, D16B, D18B, D20B, D21B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B.
H12B, H14B, H16B, H18B, H20B, H21B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70b, H75B.
Veřejný závod:
D10C,D10N, H10C, H10N, HDR (rodiče s dětmi), příchozí P3, P5 -sobota, P2, P4- neděle
Zařazení závodníků do rankingových kategorií:
D20B (max. 40), D21B (max70), H20B (max. 50), H21B (max. 100) bude stanoveno dle rankingového pořadí k 30. 4. 2009.
Přihlášky:
Pro závod v sobotu 30.5.2009 do středy 20.5.2009 do 23:59v předepsaném formátu.
Pro závod v neděli 31.5.2009 do středy 20.5.2009 do 23:59v předepsaném formátu.
Přihlášky posílejte přes přihlašovací systém www.obhana.cz
Přihlášky a změny po termínu za dvojnásobné startovné (mimo kategorie HDR, P a T) dle možnosti pořadatele.
Výjimečně lze posílat přihlášky na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. …sobota, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. …neděle
Ubytování:
Pořadatel z SKM zajišťuje ubytování ze soboty na neděli a to ve třídách obchodní akademie v Kroměříži (vlastní karimatka, spacák) za poplatek  60 Kč osoba/noc.
Platbu uhraďte společně s vkladem na nedělní závod (SKM).
 
Další možnosti ubytování:
Rekreační středisko Kamínka      www.kaminka.cz           Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Rekreační středisko Bunč      www.bunc.cz         Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Sokolovna Roštín: p. Piškula tel.606 108 900
Město Kroměříž      www.mesto-kromeriz.cz                       www.kromeriz.cz
Aquacentrum – ubytování, Zdounky    http://www.zdounky.cz/
Občerstvení:
V centru závodu restaurace www.kaminka.cz + venkovní občerstveni (gril, pivo, limo, cukrovinky, atd)
Systém ražení:
Pro všechny kategorie bude použit elektronický systém SPORTident, Požadavky na zapůjčení čipu prosím uveďte v přihlášce. Možnost použít čipy 5., 6., 8. i 9. generace. V případě ztráty čipu budeme vybírat 700,- Kč.
Vzdálenosti:
Parkování – centrum       0,2-2km
Terén:
Středoevropský, horský, hluboká údolí, velké výškové rozdíly,středně hustá síť cest. Předchozí mapa Hubertka (1973), Boří (1985), Vlčák (1987), Bunč (2007)
Upozornění:
Závod se koná v přírodním parku Chřiby. Žádáme účastníky, aby se chovali šetrně k přírodě.
Zákaz vstupu do restaurace v botech s hřeby!!!!!!!
Provozování jakékoliv prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu. Zákaz vstupu na soukromé pozemky mimo centrum závodů - dbejte značení a pokynů pořadatelů.
Všichni se závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí.
 
 
 
 
Protesty:
Písemné protesty doložené vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu.
Předpis:
Závodí se na vlastní nebezpečí dle platných pravidel a soutěžního řádu ČSOB a prováděcích pokynů k soutěžím ČSOB v roce 2009.
Schvalovací doložka:
Soutěžní komise schválila rozpis dne 2. dubna 2009
 
Ustanovení pro závod v sobotu dne 30. 5. 2009
 
Druh závodu:
klasická trať
Technické provedení:
TJ SOKOL Holešov, oddíl orientačního běhu
Prezentace:
Rekreační středisko Kamínka od 9:00-11:00 hod
Start 00:
v 12:00 hod. - intervalový start dle startovní listiny (kat. HDR a P - libovolný start)
Vklady:
DH21B, DH21C                                                                   160,- Kč
Žebříček B (DH12B, DH14B a DH60 a starší)  70,- Kč
Žebříček B (ostatní kategorie)                                         140,- Kč
DH10C,DH10N, HDR, P3, P5                                             50,- Kč
Zapůjčení SI karty                                                               40,- Kč
 
Způsob úhrady:
Vklady a ostatní platby zasílejte do termínu přihlášek:
Číslo účtu 2204125912/6210, mBank
Jako variabilní symbol použijte čtyřmístné číslo oddílu nebo klubu dle adresáře ČSOB. Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována . Kopii dokladu o zaplacení předložte u prezentace.
 
!!!!!       Pozor vklady se na každý závod posílají na jiný účet!        !!!!!
 
Vzdálenosti:
Parkování – centrum           0,2-2 km
Centrum – start                    do 1 km
Centrum –cíl                         0 m
Parkování:
Bude upřesněno v pokynech. Dbejte pokynu pořadatelů.
Mapa:
Brdo 2009/I, 1:15 000, e=5m, stav duben 2009, formát A4, vodovzdorně upravena
hlavní kartograf Boris Dvorský - Vítězslav Pěček
Předpokládané časy vítězů:
dle platného Soutěžního řádu
Výsledky:
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů.
Oficiální výsledky a mezičasy budou zveřejněny na www stránkách závodu.
 
Funkcionáři:
ředitel závodu:                     Jaroslav Končák
hlavní rozhodčí:                   Anna Stackeová (R2)
stavitel tratí:                         Jiří Stacke (R2)
Informace:
na stránce:            http://rostin-30-5-2009.webnode.cz/
 
 
v Holešově dne 21. března 2009
 
 
 
 
Ustanovení pro závod v neděli dne 31. 5. 2009
Pohár Hanáckých Athén 2009 - 45. ročník
 
Druh závodu:
krátká trať
Technické provedení:
KOB Směr Kroměříž o.s.
Prezentace:
Rekreační středisko Kamínka :   Sobota po 16 hod, neděle 8- 9 hod
Start 00:
v 10:00 hod. - intervalový start dle startovní listiny (kat. HDR a P - libovolný start)
Vklady:
DH21B, DH21C                                                                   130,- Kč
Žebříček B (DH12B, DH14B aDH60B a starší)           70,- Kč
Žebříček B (ostatní kategorie)                                         120,- Kč
DH10C,DH10N, P2, P4                                                        50,- Kč
Zapůjčení SI karty                                                               40,- Kč
 
Formát úhrady:
Vklady a ostatní platby (nocleh v tělocvičně) zasílejte do termínu přihlášek:
Číslo účtu 223652014/0300 Poštovní spořitelna
Jako variabilní symbol použijte 27XXXX kde XXXX je čtyřmístné číslo oddílu nebo klubu dle adresáře ČSOB. Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována . Kopii dokladu o zaplacení předložte u prezentace.
 
!!!!!       Pozor vklady se na každý závod posílají na jiný účet!        !!!!!
 
Vzdálenosti:
Parkování – centrum           0,2-2km
Centrum – star                     do 2,5 km
Centrum –cíl                         0 m
Parkování:
Bude upřesněno v pokynech. Dbejte pokynu pořadatelů a místním úpravám.
Mapa:
Brdo západ 2009, 1:10000 e 5m stav duben 2009 formát A3 v obalu ISOM 2000
hlavní kartograf Boris Dvorský - Vítězslav Pěček
Předpokládané časy vítězů:
dle platného Soutěžního řádu
Výsledky:
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů.
Oficiální výsledky a mezičasy budou zveřejněny na www stránkách závodu.
Vyhlášení:
Po skončení závodů budou vyhlášeni závodníci na 1- 3 místě v kategoriích DH10C,DH10N, DH12B-DH14B, HDR
 s udělením diplomů a drobných cen.
Funkcionáři:
ředitel závodu:                     Jan Rytíř
hlavní rozhodčí:                 Monika Krejčíková (Rl)                     
stavitel tratí:                         Boris Dvorský (R2)
Informace:
na stránce:            www.smerkromeriz.ic.cz
                               http://kaminka-zbm.ic.cz/
ohledně přihlášek u:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
V Kroměříži dne 21. března 2009
Ing. Jan Rytíř - ředitel závodu
Ing. Boris Dvorský - předseda KOB Směr Kroměříž
Monika Krejčíková - hlavní rozhodčí: