se uskuteční dne  9. 4. 2016 od 13.15 hod. (prezentace 13:00 – 13:15) v Rybárně ve Vizovicích  (shromaždiště závodu oblastního žebříčku).

Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Seznámení se se stanovami hlavního spolku (ČSOS)
3. Založení pobočného spolku, určení názvu a sídla
4. Organizace činnosti pobočného spolku dle stanov hlavního spolku (ČSOS)
5. Volba statutárního orgánu pobočného spolku
6. Různé      
                                   Radek Vintr
            předseda Zlínského krajského svazu ČSOS