je uveden dále v textu.  Kategorie HDR bude tentokrát výjimečně bez fáborků (dle zvyklostí Hanácké oblasti). Pokud by někdo potřeboval fáborky s doprovodem, může se přihlásit do kategorie HD10N mimo soutěž. Aktuální informace hledejte na stránce http://www.ssu.cz, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na 728169593 – Z. Králová.

 

 

 Rozpis

 
1. závodu podzimního žebříčku Hanácké oblasti v orientačním běhu
1. závodu podzimního krajského žebříčku Moravskoslezského kraje v orientačním běhu
6. závodu oblastního žebříčku Valašské oblasti v orientačním běhu
a veřejného závodu v orientačním běhu jednotlivců
Pořádající orgán :     Český svaz orientačního běhu, Hanácká oblast
Pořádající subjekt :  SK Severka Šumperk
Klasifikace závodu : Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol.
Rankingový závod s koeficientem 1,00
Datum :                  5. září 2009
Centrum závodu :     Dolní Studénky (okres Šumperk) – sokolovna
Prezentace :           9.00–10.15 v centru závodu
Start :                   11.00 hod. intervalový
Kategorie :              HDR, DH10N, DH10C, DH12C, DH14C, DH16C, DH18C, DH21C,
                            H21K, DH35C,                  
                            DH40C, DH45C, DH50C, DH55C, H60C, H65C, P3, P6
         Kategorie H21C = H21L pro HO; H21K – jen pro HO, 75% směrného času H21C;
         Kategorie DH10N – fáborkované, bez doprovodu (hodnocení dle SŘ HO); kategorie
         HDR – nefáborkovaná trať, s doprovodem.
 
Vklady :                 žactvo, HDR a příchozí        30,-Kč
                            ostatní                            50,-Kč
                            zapůjčení čipu                   10,-Kč
Přihlášky :
do 31. 8. 2009 do 20.00 hod. přes přihláškový systém OBHaná,
výjimečně emailem na adresu :     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.          
                                               787 01 Šumperk.
Přihlášky a změny po termínu za dvojnásobné startovné dle
možností pořadatele, s výjimkou HDR, P3 a P6.
Forma úhrady :
vklady zasílejte na účet SK Severka Šumperk 1904881319/0800, variabilní symbol
číslo oddílu dle adresáře ČSOB nebo platba v hotovosti u prezentace.
Mapa :
Velká strana, 1:15 000, E = 5 m, ISOM 2000, stav duben 2009, hlavní kartograf
Luděk Krtička. Tisk Žaket Praha, dotisk tratí na laserové tiskárně (Stázina).
Vodovzdorně upravené.
 
Systém ražení :
elektronické, Sportident.
 
Terén :
středoevropský terén (300-500 m n. m). Převážně smrkový les, místy podrost a
hustníky. Středně hustá síť komunikací. Výskyt erozních útvarů (rýh) různého
rozsahu.
 
Parkování :
v obci dle pokynů pořadatelů, bez poplatku.
 
Vzdálenosti :
centrum–start :       do 2 km,
centrum–cíl :           do 1 km
 
Občerstvení :
základní občerstvení zajištěno v centru pořadatelem, v blízkosti obchod a restaurace.
 
Vyhlášení výsledků : po skončení závodu vyhlášení s udílením diplomů a cen    
 
Informace : http://www.ssu.cz, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na 728169593 – Z. Králová
 
Předpis :               závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu Hanácké oblasti.
Upozornění:           závodníci startují na vlastní nebezpečí.
 
Provozování prodejní nebo propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu
                          ředitel závodu – Jaroslav Kašpar
                          hlavní rozhodčí – Zdenka Králová (R2)
                          stavitelé tratí – Václav Král (R3), Martin Poklop (R3), Vojtěch Král