bude 9. - 11. února ve Velkých  Karlovicích. Jde o seminář pro kartografy, kteří se chtějí něco dozvědět o přípravě podkladů pro mapování z moderních digitálních zdrojů, o práci s OCADem a OOmapperem apod. (viz info dále v textu).

Český svaz orientačních sportů,  Mapová rada
Sdělení Mapové rady ČSOS 05/2017
Workshop
                     Příprava mapových podkladů 2018
Mapová rada ČSOS pořádá workshop Příprava mapových podkladů, který se uskuteční v termínu 9.-11. 2. 2018. Místem konání je  Pension Školka, Velké Karlovice 548 .
Cílem workshopu je seznámit se současnými technikami přípravy mapových podkladů pro tvorbu map pro orientační sporty a možnostmi převodu mapy z ISOM 2000 do ISOM 2017. Program bude zaměřen jak na teoretické znalosti související s přípravou mapových podkladů, tak i na praktické dovednosti v softwaru.
Akce je určena především pro začínající kartografy a zájemce, kteří nemají s přípravou podkladů v software větší zkušenosti.
Více informací naleznete na stránce Mapové rady ČSOS nebo přímo v pozvánce.
Přihlášky jsou do 25. 1. 2018, přihlašování probíhá online přes ORIS.
Podrobnější informace o časovém programu budou zveřejněny v IS ORIS 31. ledna 2018.
S přihláškou neotálejte, počet míst je omezen.
Jan Langr, předseda Mapové rady ČSOS
V Hradci Králové 12. 12. 2017