Mimořádná valná hromada se posouvá, zatím na 18.4. do Pozděchova!
Radek V. zve na mimořádnou valnou hromadu, kterou je třeba svolat z důvodu vypršení mandátu předsedy. Podle aktuálních stanov jsou statutární zástupci volení na 5 let, ale podle původních stanov, které byly platné v době ustavující VH, to byly jen 4 roky. Je tedy nutné na jaře znovu zvolit předsedu. Sejdeme se po dopoledním závodě ve Vlčnově na maximálně 15 minut. Oficiální pozvánka následuje:

P O Z V Á N K A
na mimořádnou valnou hromadu
Zlínského krajského svazu ČSOS, jako pobočného spolku
Vážená paní, vážený pane,
zveme Vás jako zástupce klubu/oddílu/kroužku na jednání mimořádné valné hromady
Zlínského krajského svazu ČSOS, jako pobočného spolku, které se uskuteční dne:
28. 3. 2020 od 12:15 hod.
Ve Vlčnově v zázemí fotbalového hřiště
(shromaždiště závodu oblastního žebříčku)
Prezentace (12:00 – 12:15)
Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Volba statutárního orgánu pobočného spolku
3. Různé
Radek Vintr
předseda Zlínského krajského svazu ČSOS