platný od 1. února 2019 je na obvyklém místě (Informace a dokumenty-Soutěžní řád oblasti).
Důležité změny v SŘ:

- doplněny kategorie D65 a H70 + příslušné směrné časy (sjednocení vypsaných kategorií s ostatními moravskými oblastmi)
- upřesnění startovních intervalů
- upřesnění směrných časů (přesná specifikace toho, kdo má dosáhnout čas vítěze)
- doplnění bezkontaktního ražení (AIR+, SIAC)

Ve stejný den začínají platit i nová Pravidla OB.