je v originální verzi k vidění zde. Pozor! Na tomto závodě je zakázané běžet v botech s hřeby, kontrola na startu bude nekompromisní! Závod proběhne pod kontrolním dohledem zástupců Správy CHKO Bewskydy, bude se rozhodovat o další budoucnosti OB v této lokalitě! Tímto závodem oblastní žebříček letos končí. Po vyhlášení výsledků tohoto závodu proběhne úklidová akce celého údolí Pulčínského potoka. Případní dobrovolníci jsou vítáni! Aktuální informace k závodu hledejte na webu VIC - www.obvizovice.cz.

Mapa závoduje zahrnuje také části, které spadají pod chráněné území NPR Hradisko. Jäkýkoliv vstup mimo značené turistické cesty je na celém území NPR zakázán (vlastnictví mapy neopravňuje nikoho ke vstupu na území NPR Hradisko mimo značené turistické cesty).