Oblastní žebříček

Od června již oficiální závody oblastního žebříčku

Od června bude možné pořádat oficiální soutěže, proto další plánované závody již proběhnou standardně se započítáváním do oblastního žebříčku. Na 5. 6. 2021 je naplánovaný 1. závod oblastního žebříčku v Pozděchově (VIC) - oblastní mistrovství na klasické trati, další víkend pak proběhnou závody přeložené ze 17. 4. Tedy 12. 6. se bude konat 2. závod oblastního žebříčku v Nové Dědině (OTK) - krátká trať a 3. závod oblastního žebříčku v Kvasicích - sprint (SKM). Další závody oblastního žebříčku pak budou až v září.

Ukončení sezony 2020 - výsledky oblastního žebříčku

vzhledem k tomu, že usnesení Vlády ČR neumožňuje do 25. 10. konání hromadných akcí v takovém počtu, aby mělo smysl nějakým, byť omezeným, způsobem pořádat oblastní závody a i následující dny bude zřejmě pořádání hromadných akcí výrazně omezeno, ukončuji sezonu 2020 a průběžné výsledky oblastního žebříčku po 6 závodech  prohlašuji za konečné.
Radek Vintr, předseda oblasti

8. oblastní žebříček v SO 24.10.

na Nové Dědině byl zrušen (rozhodnutí vedení sekce OB na základě Usnesení vlády ČR č. 958 o přijetí krizového opatření).

7. oblastní žebříček v SO 10.10.

v Kobeřicích u Brna byl zrušen (rozhodnutí vedení sekce OB na základě Usnesení vlády ČR č. 958 o přijetí krizového opatření).