Mapová rada ČSOS vydala a VV ČSOS na svém zasedání 13. 3. 2024 schválil vydání české verze nových mapových klíčů pro lesní OB, sprintový OB a LOB, Směrnici pro tvorbu a evidenci map ČSOS a Seznam autorizovaných tiskařů. Všechny uvedené dokumenty vstupují v platnost 13. 3. 2024.

Podrobnosti naleznete ve Sdělení Mapové rady 02/2024 a v dokumentu na stránce Mapové rady.